LLOSES
Granit

Porfid

Quarcita

MATERIALS

Granits: Gris Quintana, Negre Ochavo...
Porfid: Gris o Mixte...
Quarcites: Kota Blava, Kota Verda, Gris, Groga...
Calisses: S. Vicenç, Pedra Girona, Senia...
Sorrenca: BCN, June...


MESURES

La més normalitzada de 60x40 i 6cm de gruix. Encara que d'acord amb el projecte i la seva ubicació pot fabricar-se amb qualsevol mesura i gruix.


ACABATS

Granits: Cara flamejada i Cantells Tall disc.
Porfid: Tall de cisalle o Tall de disc.
Quarcita: Cara natural i Cantells disc.
Calisses: Cara flamejada, abuixardada o de Serra i Cantells disc.
Sorrenca: Cara abuixardada o de Serra i Cantells disc.